Adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní za Ukrajinu 2.04.2022

Adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní za mír na Ukrajině a ve světě sobota 2.04.202212.3