Počet účastníků bohoslužeb – aktualizace

Co pro nás platí od zítřka, tzn. od 3. do 12. prosince 2020?

V aktuálním vládním nařízení se nás týká především bod II/10b: “shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, Pokračování

Pozvánka na Roráty

V období příprav na svátky Narození Ježíše Krista, kterému se říká advent (od latinského slova adventus – příchod), v katolické tradici se slaví tzv. Roráty. Jejích název pochází od prvních slov introitu neboli vstupní antifony, který zní: Rorate coeli desuper… (Rosu dejte nebesa, shůry…). Pokračování

Bohoslužba 22. listopadu 2020

Podruhé v letošním roce jsme se po „koronavirové krizi“ vrátili do našeho farního kostela sv. Vojtěcha, tentokrát na nedělní slavnost Ježíše Krista Krále. Tento svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami a nad všemi „vládci“ tohoto světa.