Počet účastníků bohoslužeb – aktualizace

Co pro nás platí od zítřka, tzn. od 3. do 12. prosince 2020?

V aktuálním vládním nařízení se nás týká především bod II/10b: “shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, Pokračování