Pozvánka na Roráty

V období příprav na svátky Narození Ježíše Krista, kterému se říká advent (od latinského slova adventus – příchod), v katolické tradici se slaví tzv. Roráty. Jejích název pochází od prvních slov introitu neboli vstupní antifony, který zní: Rorate coeli desuper… (Rosu dejte nebesa, shůry…). Pokračování

Bohoslužba 22. listopadu 2020

Podruhé v letošním roce jsme se po „koronavirové krizi“ vrátili do našeho farního kostela sv. Vojtěcha, tentokrát na nedělní slavnost Ježíše Krista Krále. Tento svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami a nad všemi „vládci“ tohoto světa.