Počet účastníků bohoslužeb – aktualizace

Co pro nás platí od zítřka, tzn. od 3. do 12. prosince 2020?

V aktuálním vládním nařízení se nás týká především bod II/10b: “shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Zároveň je ale předtím v bodě I/2b řečeno, že je zakázán „společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb…“. Vyvozuji z toho tedy, že 10 osob přece jen zpívat může.

Z toho plyne, že bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha se může zúčastnit 60 osob, v kostele sv. Máří Magdaleny v Bohutíně – 80 osob a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku – 35 osob.

Na svatbě nebo pohřbu může být max. 30 osob.